08-25-2008, 10:56 PM   : [1]
:: ::

 
 

 

~~ { } { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~
 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~
 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~
 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

 { } ~~

-------------------------------------------

{ } { } ~~
/
() ~ :


 { } ~~

..

()~ :1/ $19$#FFFFFF$$#C0C0C0[a=15][c=1]$1[/c][/a]$#808080 !! $#C0C0C0 $1 $#C0C0C0$1 -$#C0C0C0{ $1#ӷ$$ ≈
~
$#C0C0C0 $1 [a=15][c=1]}[/c][/a]~ $#C0C0C0 [a=15][c=1]$1ڪ[/c][/a]
----------------
2/ $#FF8080$#7F7F7F [a=19][c=15]$#79867Dۈ[/c] [/a]: [a=19][c=14][/c][/a]
~
[a=19][c=14]ۈۈ[/c][/a] $#808080 [a=19][c=14] ۈ[/c][/a]
----------------
3/ [c=10] }~ /~ [/c=15]
~
[c=10] }~ /~ [/c=15]
----------------
4/ $#329BCD [a=#388BBC][c=#FFFFFF]$#FFFFFF[/c][/a] $#3297CD ͫ
~
$#329BCD [a=#388BBC][c=#FFFFFF]$#FFFFFF[/c][/a] $#3297CDȐ ڪﮧ [a=#2F81BD][c=0]$#FFFFFF [/c][/a]
----------------
5/ $#808080 $#804040 $#808080 [c=14]}[/c]~
~
$#808080 $#804040 { } $#808080~ $#804040 $$#808080
----------------
6/ $1#
~
$1$#808040 ۈ ڪ [a=1][c=#808040]$#808040[/c][/a] $1#
----------------

()~ :


7/ $#8C0046[a=18][c=#B9005C][/c][/a] [a=18][c=#B30059]~[/c][/a] Ӑ
~
[a=18][c=#B7005B][/c][/a] $#B30059 [a=18][c=#AE0057]~[/c][/a]
----------------
8/ $#808080#≈ $#8080C0$#5959AC$#8080C0 $#5454AB $#8080C0
~
[a=15][c=#6060B0][/c][/a] $#4F4F9D [a=15][c=#5454AB][/c][/a]
----------------
9/ #$#800040 ۈ $#57B946[ $#800040ڪ $#3EC144] $#800040 $#49C837
~
#$#800040 $#4ACB34 $#3CC442[ $#800040 Ȑ $#3CC43F....$#800040}
----------------
10/ $#808080 ●$#FF0080● [a=#FF0080][c=15]$#C0C0C0[/c][/a] $#808080 [a=15][c=#FF0080] $#FF0080[/c][/a]
~
[a=#FF0080][c=15][/c][/a] $#808080 ●$#FF0080● [a=15][c=#FF0080][/c][/a]
----------------
11/ $1 [a=1][c=#B7316D]$#BC1D85[/c][/a] $1ڪ ڪ
~
$#CB3493 $1 [a=#C4287D][c=1][/c][/a] ڪ $#B72679
----------------
12/ $#708F86 ۈ [a=#800000]$#FFFFFF[/a] $#A2BFB7 [a=#800000]$#FFFFFFۈ[/a]
~
$#83ABA9 $#FFFFFF$#7B9F9Dۈ $#8DA9A8 $#800000// $$#7B9FA6 $#800000 ڪ
------------------------------------------------------------
[c=#522E47][/c] [c=#CED2BF] [/c] [c=#522E47][[/c] [a=#522E47][c=0] [/c][/a] [c=#522E47]] [/c]


.. >

[c=#522E47][/c] [c=#CED2BF] [/c] [c=#522E47][[/c] [a=#522E47][c=0][/c][/a] [c=#522E47]] [/c]

PHP .. >

[c=61] !![ [a=10] [/a]] [/c]

.. >

[c=61] ' ' , ,, [c=10] [/c][/c]

PHP .. >

[c=10][c=0][a=10] [/a][/c] " " [/c]

.. >

[c=0][a=10] ..[/a][/c]

PHP .. >

[c=14] [[a=6][/a]] [/c]

.. >

[c=14][c=6][/c] [/c]
.. !!


[c=3]"[/c] .. [c=3]// [/c][c=#808080] [/c]

ܡ

!!! [c=3]{[/c] : [c=1] [/c] [c=3]!! [/c] [c=3]{[/c] [c=1][/c]


[c=#808080] [c=1]//[/c] [/c]

ܡ

[c=15]"[/c] [c=15]"[/c] [c=1]


$51[ $0[a=1][/a] $51]$1#ܐ# $1 $46

ܡ

$1 @$46@ $1ܐܐ $51[ $0[a=1][/a]$51] $1


[c=27]! ..[/c] [c=#B00000][/c] [c=27]..[/c]

ܡ

[c=27]..[/c] [c=1] [c=27]..[/c] [c=#AA0000] //[/c] [c=#B30000][/c] [/c]


[c=#009B9B] [c=#FF80C0][/c] [/c] [c=#FF80C0],,[/c]

ܡ

[c=#009F9F]!.. [c=#006A6A][[/c] [c=#007575][[/c] [c=#FF80C0][/c] [/c]
:


 { } ~~[c=#673503]۞ [c=18]..[/c] [c=18]..[/c] ۞[/c] { } ~~$1][ $18 ۩ $1][ $18 $1...$18 $1][$18 ۩ $1 ][ { } ~~$18₪$61 $18{$61 $18 }$61 $18₪ { } ~~$18 ۩ $55 $18 ][$55 $18][ $55 $18۩ { } ~~$55 .۝ )$18 ѷ$55 ( ۝. { } ~~$18 _$55 $18۩ $55_ $18 $55 _ $18 ۩$55 $18 ‗ { } ~~$18(..$55 $18 ѷ$55 $18..)


------------------------------------------------------ZZ l;jJJJJJfm Vw,v C ,V j,fd;hjC gglJJJJJhsk[v lj[]]iZZ